Sökmotorer

SEO står för “Search Engine Optimization”, vilket på svenska är “Sökmotoroptimering” och innebär att man optimerar hemsidans resultat på sökmotorer, så som google och bing. 

Google är den mest använda sökmotorn i Sverige och världen för att hitta tjänster och produkter, därför är det viktigast att man syns där. Har man en hemsida så har man förutsättningar till att synas, men en hemsida räcker inte alltid då det oftast finns konkurrens för dina tjänster eller produkter och därför behöver man göra lite mer arbete för att övervinna sina konkurrenters positioner på google. 

Vi använder säkra, stabila och långsiktiga metoder för att stärka din hemsida på google, i första hand arbetar vi med att se till så att din hemsida är så google-vänlig som möjligt, alltså grunden (se pyramiden), vi anpassar med dina viktiga nyckelord som kommer sätta grunden för vårt arbete som är en blandning av “on-page” och “off-page”.